Hulp nodig? Aarzel niet en bel: 035-2343938

Verwijzers

Wenst u een advies op maat voor uw cliënt? Wilt u snel ambulante hulpverlening regelen? Wij zorgen er samen voor dat uw cliënt tijdig de juiste zorg ontvangt.

Cura Ambulant werkt vanuit de ideologie dat ieder mens een volwaardige en respectvolle plaats in de maatschappij verdient. Sommigen hebben daarbij ondersteuning nodig. Onder hen vanzelfsprekend ook mensen die opgegroeid zijn in een andere, veelal niet-Westerse, cultuur. Hulp, begeleiding wordt het meest succesvol verleend door zorgverleners die bekend zijn met de culturele achtergrond en de taal van de cliënt. Wij willen bevorderen dat mensen met een andere culturele achtergrond hun plek vinden in de Westerse samenleving en deelname aan de maatschappij bevorderen. Wij willen ook een schakel zijn tussen de cliënt en de maatschappij: zorgen voor de verbinding.

Cura Ambulant heeft met de regio Gooi & Vechtstreek afspraken gemaakt over individuele begeleiding vanuit de Wmo financiering, en een breed aanbod aan zorg- en hulpverlening binnen de regio. Ons thuisbegeleiding is een laagdrempelige vorm van hulp die u, de gemeente of zorgkantoor uitstekend kan inzetten voor de participatie van kwetsbare burgers.

De kracht van Cura Ambulant is dat we situationeel handelen. Door aan te sluiten bij de situatie van de individu of gezin, kort (intensieve) tijdelijke hulp te bieden, kunnen zij al snel daarna zelfstandig verder. 

Verwijzing is mogelijk door gemeente, huisarts, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg, GGD, GGZ, MEE, verslavingszorg, Vluchtelingenwerk en- zo voorts.

 

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op door een e-mail te sturen of te bellen op: (035) 2343938 of e-mail ons naar: info@cura-ambulant.nl