PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN
Psychosociale begeleiding
In het leven zijn er momenten waarop het praktisch, emotioneel of financieel even niet soepel verloopt. Misschien bent u getroffen door een echtscheiding, ontslag of bevindt u zich in een dieptepunt waaruit u niet weet hoe u moet komen. Onze zorgprofessionals staan in deze situaties klaar om u met advies en ondersteuning bij te staan.
We bieden hulp waar mogelijk
Cura Ambulant biedt praktische begeleiding en psychosociale behandeling om u te helpen het leven weer op de rails te krijgen. Deze begeleiding is gericht op zelfredzaamheid en kan zich ook richten op actieve participatie in de samenleving. Het doel is om, ondanks eventuele psychische uitdagingen, zo lang en goed mogelijk in uw eigen omgeving te kunnen blijven functioneren.
Psychosociale ondersteuning is ondersteunend en oplossingsgericht
De hulpverlening omvat begeleiding bij zowel de emotionele als sociale gevolgen van een situatie of aandoening. Onze hulpverleners ondersteunen de kern en helpen samen met u manieren te vinden om met het probleem om te gaan. We assisteren ook bij het opbouwen van uw netwerk door uw eigen kracht, talenten en wijsheid in te zetten. Onze begeleiding richt zich op de knelpunten en vragen die u in het dagelijks leven ervaart. Samen met u werken we aan het vinden van oplossingen voor uw psychosociale problemen of aan het accepteren en omgaan met de situatie.
Voor wie is psychosociale begeleiding bedoeld?
De begeleiding is bedoeld voor gezinnen of individuen die door verschillende oorzaken tegen problemen aanlopen. Bijvoorbeeld bij het organiseren van het ​ huishouden, het opvoeden van kinderen, het omgaan met beperkingen, of het op orde brengen van administratie. Ook voor mensen die door verschillende omstandigheden psychische problemen ervaren. We begeleiden mensen met autisme, ADHD, angst- en paniekstoornissen, depressie, persoonlijkheidsproblematiek, dementie of verslavingsproblematiek.
Aanmelding en vergoeding van psychosociale begeleiding
De gemeente is verantwoordelijk voor de voorzieningen die nodig zijn voor psychosociale zorg. De begeleiding wordt gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Aanmelden verloopt via het Wmo-loket van uw gemeente. Het loket beoordeelt uw situatie en welke begeleiding daarbij past. Geef bij de aanmelding aan dat u begeleiding wilt ontvangen van Cura Ambulant. Wij kunnen u ook helpen met de aanmelding. Neem contact met ons op. We staan altijd klaar om u verder te helpen.
Versterk uw vermogen om zelfstandig te handelen.
Bevordering van actieve deelname in de samenleving.
Persoonlijke aanpak afgestemd op uw unieke situatie.
Ondersteuning voor gezinnen, verbinden van generaties.
Samen bouwen aan een stabiele, zelfstandige toekomst.
Professionele ondersteuning voor al uw behoeften.
Voordelen van Cura Ambulant: Uw Welzijn, Onze Prioriteit
Een bijdrage leveren aan de maatschappij, dát willen we met ons werk.
Onze Kernwaarden
Verbondenheid geeft het gevoel erbij te horen. Zowel onze cliënten als hulpverleners worden graag gezien, gehoord en gewaardeerd.

Verbondenheid is de energie die ontstaat tussen onze en de cliënten. Voor veel van onze cliënten is verbondenheid met een vaste hulpverlener van belang. We gaan daarom in gesprek met onze cliënten om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften en wensen.

Wanneer zij een beroep doen op professionele ondersteuning dan vereist dit van ons een goed samenspel met andere zorgverleners en ketenpartners. Verbinding zoeken met de omgeving is het sleutel woord, samen zijn we van waarde!
Met de volgende gemeenten hebben wij een overeenkomst gesloten: Hilversum, Blaricum, Eemnes, Huizen, Laren Bussum, Naarden, Muiden (Gooise Meren), Loosdrecht, ‘s-Graveland, Kortenhoef, Ankeveen, Nederhorst den Berg en Breukeleveen (Wijdemeren).

Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Bel ons of gebruik het contactformulier hieronder voor een korte beschrijving van uw vraag of situatie.