Hulp nodig? Aarzel niet en bel: 035-2343938

Cura Ambulant heeft als doel het welzijn van jongere, volwassene en/of hun ouders te bevorderen. 

Middels onze begeleiding bevorderen wij de zelfredzaamheid van onze cliënten, waardoor optimale integratie en participatie in de maatschappij mogelijk blijft of weer mogelijk wordt. Met zelfredzaamheid als centraal uitgangspunt voor begeleiding en ondersteuning


Onze zorg- en dienstverlening


THUISHULP


Uw huis is een plek waar u zich fijn en veilig zou moeten voelen, zodat het een thuis is. Wij kunnen met u werken aan het realiseren van een fijne thuisbasis, zodat u letterlijk de ruimte hebt om u verder te ontwikkelen. Naast de 24/7 bereikbaarheidsdienst voor alle onze cliënten, biedt Cura Ambulant jongeren en volwassen alle zorg en ondersteuning van een 24- uursvoorziening. Mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen kunnen hierdoor langer thuis wonen. Ook als ze intensieve zorg nodig hebben. 

 

FINANCIËN


Om in uw basisbehoeften te kunnen voorzien, is het belangrijk dat u genoeg geld hebt. Hierbij spelen uw inkomsten en uitgaven een rol. We kunnen u hierin begeleiden en helpen om naar een goede balans toe te werken. Dat kan betekenen dat we u helpen om aan een inkomen te komen of dat we samen een goede verdeling maken tussen inkomsten en uitgaven. Ook kunnen we u, als dat nodig is, begeleiden naar financiële hulp.

 

MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE


De meeste mensen willen graag ‘meedoen’ in de maatschappij, maar wat dat meedoen precies inhoudt, is voor iedereen weer anders. Dankzij onze jarenlange ervaring, kennis in cultureel-etnische achtergronden, spreken en begrijpen we de taal van zowel onze cliënten maar ook onze opdrachtgevers. Hierdoor zijn wij ertoe in staat een brug te slaan tussen deze twee partijen. 


PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN


Soms heeft u te maken met psychische problemen, dan is het erg fijn als u weet hoe u daarmee om moet gaan. Denk bijvoorbeeld aan een depressieve, bipolaire, psychotische stoornis, schizofrenie, (posttraumatische) stressstoornis of persoonlijkheidsstoornis. Wij gaan uit van de kracht, kwaliteit en mogelijkheden die u zelf in u hebt.

 

 

THUISHULP


Uw huis is een plek waar u zich fijn en veilig zou moeten voelen, zodat het een thuis is. Wij kunnen met u werken aan het realiseren van een fijne thuisbasis, zodat u letterlijk de ruimte hebt om u verder te ontwikkelen. Naast de 24/7 bereikbaarheidsdienst voor alle onze cliënten, biedt Cura Ambulant jongeren en volwassen alle zorg en ondersteuning van een 24- uursvoorziening. Mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen kunnen hierdoor langer thuis wonen. Ook als ze intensieve zorg nodig hebben. 

 

MIDDELENGEBRUIK


Als u te maken hebt met drug- en/of alcoholgebruik kan dit invloed hebben op uw dagelijks functioneren. Wij brengen in kaart hoeveel problemen u ondervindt met sociale, werk gerelateerde of fysieke activiteiten ten gevolge van het alcohol-/ druggebruik. Samen bekijken we wat nodig is om dit te realiseren. De samenwerking met een eventuele behandelaar is hierbij belangrijk.


ONZE KERNWAARDEN


Verbondenheid

Verbondenheid geeft het gevoel erbij te horen. Zowel onze cliënten als hulpverleners worden graag gezien, gehoord en gewaardeerd. 

“Verbondenheid is de energie die ontstaat tussen onze  en de cliënten. Voor veel van onze cliënten is verbondenheid met een vaste hulpverlener van belang. We gaan daarom in gesprek met onze cliënten om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften en wensen. Wanneer zij een beroep doen op professionele ondersteuning dan vereist dit van ons een goed samenspel met andere zorgverleners en ketenpartners. Verbinding zoeken met de omgeving is het sleutel woord, samen zijn we van waarde!

 

Passie

Cura Ambulant is ontstaan uit passie. Passie voor de doelgroep, de passie om een goed draaiende organisatie te zijn en blijven en passie voor het vak als hulpverlener. Wij geloven dat passie besmettelijk is en stralen dit uit naar onze cliënten. Ons doel is om onze cliënten gepassioneerd hun toekomst tegemoet te laten gaan.

Grensverleggend

Cura Ambulant staat voor uitvoering van optimale zorg. Om de best mogelijke zorg te bieden, moet je grensverleggend handelen. Door onze grenzen te verleggen blijven we nieuwsgierig, denken we in mogelijkheden en proberen we nieuwe dingen uit. We gaan voorbij aan vaste patronen, de gebaande paden en de bestaande kaders. Op deze manier streven wij dagelijks naar verbetering, groei en hogere kwaliteit. Grensverleggend staat ook als metafoor voor onze doelgroep. Zij zijn letterlijk verschillende landsgrenzen over gegaan om zich in Nederland te kunnen huisvesten. Op emotioneel vlak moeten zij vervolgens leren omgaan met sociale-, culturele- en taalverschillen tussen het land van herkomst en Nederland. 

 

Gelijkwaardigheid

Bij ons staat gelijkwaardigheid hoog in het vaandel. Iedereen verdiend dezelfde mogelijkheid om gelukkig te zijn. Wij geloven niet in voorkeursbehandelingen maar wel in gelijke kansen.


Een bijdrage leveren aan de maatschappij, dát willen we met ons werk.