Hulp nodig? Aarzel niet en bel: 035-2343938


Cura Ambulant zorgt voor begeleiding en ondersteuning

Cura Ambulant begeleidt mensen die problemen ondervinden bij het wonen, werken en leven. Wij begeleiden in alle facetten van het leven. Alles wat wij doen staat in het teken van zelfvertrouwen krijgen, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid.  Bij Cura Ambulant kunt u altijd terecht voor een persoonlijk advies. Wij kunnen u informeren over uw rechten en denken graag met u mee voor oplossingen in uw zorgbehoefte.

Zelfstandigheid als kern van de ondersteuning

Thuisbegeleiding betekent bij ons dat u leert wat u moeilijk vindt en wat uw talenten zijn. En hoe u die kunt inzetten door uit te gaan van uw eigen kracht. Als u er klaar voor bent, werken we samen toe naar minder intensieve begeleiding en meer zelfstandigheid. Want bij Cura Ambulant is begeleiding altijd doelgericht, tijdelijk en zo kort als mogelijk. In onze begeleiding staan we naast de cliënt en daarvoor zijn we 24-7 bereikbaar.

24-uurszorg in nabijheid thuis 

Cura Ambulant zorgt ervoor dat we dag en nacht bij u zijn als dat nodig is. We hebben daarom de voorziening 24-uurs zorg in nabijheid thuis. Dit sluit aan bij een zorgvrager die geplande zorgmomenten nodig heeft, maar minder behoefte heeft aan ongeplande zorg in een beschermd wonen instelling. Naast de afgesproken individuele begeleiding kan de zorgvrager altijd zijn persoonlijke begeleider bellen bij hulpvragen die niet kunnen wachten tot het volgende begeleidingsmoment. Daarnaast kan de noodtelefoon 24-uur per dag gebeld worden bij calamiteiten of een acute zorgvraag.

Bij deze vorm zorgverlening moet er een vertrouwensband ontstaan, en hanteren daarom de methodiek “presentie benadering”. Presentiebenadering is een zorgfilosofie die zich richt op het creëren van een nauwe, vertrouwelijke en respectvolle relatie met de cliënt, het erkennen van zijn of haar waardigheid en leefwereld.

Lees verder.

Je eigen persoonlijk plan

U krijgt een eigen persoonlijke plan, die de basis vormt van de ondersteuning. Uw persoonlijke begeleider helpt u met de doelen die in uw persoonlijke plan staat.

Begeleider als routeplanner

 We begeleiden op een manier waarbij de begeleider een soort routeplanner is die de benodigde expertise heeft om de verschillende wegen naar een doel te vinden. De cliënt is de 'bestuurder' die de eindbestemming bepaalt en bepaalt welke route uiteindelijk wordt gereden en hoe snel. Het gaat hierbij dus niet over hoe ver de begeleiding vindt dat de cliënt is. Het gaat nadrukkelijk om de beleving van de cliënt. 


‘Praktische integrale aanpak & Focussen op duurzame oplossingen in de leefomgeving is waar

Cura Ambulant voor staat’


Zeven dagen in de week, vierentwintig uur per dag bereikbaar
Cura Ambulant helpt bij

Een bijdrage leveren aan de maatschappij, dát willen we met ons werk.


Indicatiestelling door de gemeente

Een indicatiestelling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verloopt altijd via de gemeente waar u woont. De gemeente bepaalt of u als inwoner wel of niet in aanmerking komt voor ondersteuning in zorg, in het kader van de WMO. Met een PGB, WLZ of als particulier kunt u bij ons terecht voor ondersteuning.


Cura Ambulant werkt zonder wachtlijst, wij kunnen dus direct voor u aan de slag.


Wil u een persoonlijk gesprek?

Neem contact met ons op of maak een afspraak voor een kopje koffie  en meer  informatie. We heten u van harte welkom!