Thuisbegeleiding van Cura Ambulant betekent, zoals het woord al zegt, dat je begeleiding bij je hulpvraag krijgt in jouw eigen thuissituatie.


Ons aanbod


MIDDELENGEBRUIK

Als je te maken hebt met drug- en/of alcoholgebruik kan dit invloed hebben op jouw dagelijks functioneren. Wij brengen in kaart hoeveel problemen je ondervindt met sociale, werkgerelateerde of fysieke activiteiten ten gevolge van het alcohol-/ druggebruik en bespreken hoe gemotiveerd je bent om hier verandering in te brengen. Samen bekijken we wat nodig is om dit te realiseren. De samenwerking met een eventuele behandelaar is hierbij belangrijk.

Jeugdhulp

PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN

Soms heb je te maken met psychische problemen, dan is het erg fijn als je weet hoe je daarmee om moet gaan. Denk bijvoorbeeld aan een depressieve- bipolaire-, psychotische stoornis, schizofrenie, (posttraumatische) stressstoornis of persoonlijkheidsstoornis. Wij gaan uit van de kracht, kwaliteit en mogelijkheden die jij zelf in je hebt.  Lees meer

EX-JUSTITIABELEN

  Het kan zijn dat je in aanraking bent gekomen met politie en      justitie. Wij kunnen je na een justitieel traject helpen re-              integreren, rehabiliteren en ondersteunen in participatie en      acceptatie. Zo werken we samen met jou aan het opbouwen      van je leven. 

Met Een Open Blik

Oude, dikke dossiers zijn niet onze referentie, we schrijven liever een nieuw hoofdstuk.


HUISVESTING

Jouw huis is een plek waar je je fijn en veilig zou moeten voelen, zodat het een thuis is. Wij kunnen met jou werken aan het realiseren van een fijne thuisbasis, zodat je letterlijk de ruimte hebt om je verder te ontwikkelen.

FINANCIËN

Om in je basisbehoeften te kunnen voorzien, is het belangrijk dat je genoeg geld hebt. Hierbij spelen je inkomsten en uitgaven een rol. We kunnen je hierin begeleiden en helpen om naar een goede balans toe te werken. Dat kan betekenen dat we je helpen om aan een inkomen te komen of dat we samen een goede verdeling maken tussen inkomsten en uitgaven. Ook kunnen we jou, als dat nodig is, begeleiden naar financiële hulp.

WERK, OPLEIDING EN TIJDSBESTEDING

   Wij kunnen je helpen bij het organiseren van een                                 dagbesteding. Je kunt hierbij denken aan (vrijwilligers)werk,       een opleiding of andere activiteiten die bijdragen aan een             zinvolle tijdsbesteding. We kijken samen waar jij goed in                 bent,  waar je jezelf in wilt ontwikkelen, wat je zou willen               bereiken en wat nodig is om dat te realiseren. We werken             hierbij samen met andere organisaties.


‘Praktische integrale aanpak & Focussen op duurzame oplossingen in de leefomgeving is waar Cura Ambulant voor staat’


MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

De meeste mensen willen graag ‘meedoen’ in de maatschappij, maar wat dat meedoen precies inhoudt, is voor iedereen weer anders. Dankzij onze jarenlange ervaring, kennis in cultureel-etnische achtergronden , spreken en begrijpen we de taal van zowel onze cliënten maar ook onze opdrachtgevers. Hierdoor zijn wij ertoe in staat een brug te slaan tussen deze twee partijen. Wij bekijken samen met jou wat meedoen voor jou betekent, wat je wensen en mogelijkheden zijn en maken met jou een plan hoe je dit kunt realiseren. We zoeken altijd samen naar mogelijkheden en oplossingen.


We werken aan jouw doelen, bepalen samen de koers die daarvoor nodig is en wat je zelf kan doen.


Voor wie

Cura Ambulant staat klaar voor kwetsbare mensen in de samenleving die op zichzelf aangewezen zijn. Samen willen we voorkomen dat ze in grote problemen komen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan eenzaamheid, angsten, problemen met vaardigheden, sociaal isolement, maar ook psychische problemen, armoede en verslaving. Door tijdig en snel ondersteuning te bieden kan voorkomen worden dat deze mensen later aangewezen zijn op zware zorg.

Bij Cura Ambulant spreken we de taal van de cliënt. We kunnen daarom snel inschatten wat er nodig is en handelen daarnaar. We stimuleren onze cliënten om zelf keuzes te maken waar mogelijk, maar ondersteunen waar noodzakelijk.  Cura Ambulant wilt haar cliënten de mogelijkheid bieden om tijdens een hulpverleningstraject zich voor te bereiden op een toekomst na hulpverlening. Dit doen we door te werken aan zelfvertrouwen, sociale en economische zich kunnen redden, sociale vaardigheden, een eigen netwerk opbouwen en eigen verantwoordelijkheid. Ook richten we ons op het opdoen van werkervaring en het vinden van een opleiding en werk. In onze begeleiding staan we naast de cliënt en daarvoor zijn we 24-7 bereikbaar.

Vertaalslag

Na het in kaart brengen van de specifieke hulpvraag richt Cura Ambulant de zorg op maat in. Cura Ambulant onderscheidt zich in de benadering van de doelgroep en belanghebbenden. Het verschil zit naast de inzet van begeleiding en ondersteuning ook in het bieden van een vertaalslag van religie, cultuur en waarden en normen. Assertiviteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wij weten dat binnen verschillende culturen respect, bescheidenheid en beleefdheid sturende waarden zijn, waarin het collectieve belang een belangrijke rol speelt. Binnen Cura Ambulant houden wij daarom rekenschap met religie en specifieke waarden en normen van deze groep. Daarnaast houden wij binnen de verschillende culturen rekenschap met alle andere persoonlijke eigenschappen die, naar onze mening, vooral de aandacht verdienen. Voor veel organisaties (UWV, ggz-instellingen, politie, scholen, huisartsenpraktijken, gemeentes, Poh’s, ziekenhuizen, etc.) is kennis van de religie, cultuur en waarden en normen van deze groep onbekend terrein. Omdat de westerse religie, cultuur en waarden en normen vaak haaks staan op die van deze groep cliënten ontstaan er, over en weer, gemakkelijk misverstanden door onbegrip, waardoor de behandeling/ begeleiding tot stilstand komen’. Cura Ambulant kan beide partijen meer inzicht geven door verschillende gebruiken en gewoontes te ‘vertalen’, c.q. uit te leggen. Zo krijgen zowel de cliënt als belanghebbenden/professionals een beter inzicht in de problematiek, het ziektebeeld en in het herstelproces. 


Een bijdrage leveren aan de maatschappij, dát willen we met ons werk.


Uitgangspunten Thuisbegeleiding 

▶︎  Ondersteuning bij alcohol en drugsproblemen

▶︎  Vergroten van de redzaamheid

▶︎  Ondersteuning bij psychische, overspannenheid of depressie 

▶︎  Plannen en structureren van het dagelijkse bezigheden

▶︎  Ondersteunen bij het op orde brengen van financiën of administratie 

Waarom kiezen voor Cura Ambulant?

✓  24/7 Bereikbaarheidsdienst voor cliënten, ook in het weekend

  Cliënten kunnen hun dossier altijd inzien

✓  Er is geen wachtlijst

✓  We zijn er zo lang als nodig, maar zo kort als mogelijk

✓  Zorg vanuit Wmo of Pgb


Ondersteunende en regie ersterkende begeleiding voor mensen met sociale, psychische en psychiatrische problemen.


Wij zijn gecertificeerd, aangesloten bij Sociaal Werk Nederland en lid van de BPSW. Samen met de cliënt wordt er gekeken waar er een knelpunt zit of een hulpvraag ligt. Tijdens het eerste gesprek zullen de hulpvragen geïnventariseerd en besproken worden. Hierbij staan wensen, behoeften en kwaliteiten van de cliënt centraal. Vervolgens wordt er een zorgplan opgesteld om een knelpunt of hulpvraag op te lossen of te verminderen. 


Cura Ambulant werkt zonder wachtlijst, wij kunnen dus direct voor u aan de slag.