Thuisbegeleiding betekent, zoals het woord al zegt, dat je begeleiding bij je hulpvraag krijgt in jouw eigen thuissituatie.

 

De thuisbegeleiders van Cura Ambulant kunnen je helpen om de draad weer op te pakken, je eigen kracht en die van jou netwerk te vinden en te gebruiken. Thuisbegeleiding van Cura Ambulant werken samen met jou aan knelpunten en bouwt uit wat goed gaat. Wij bieden ambulante zorg voor (jong)volwassenen op verschillende probleemgebieden en in verschillende zwaartes. Bij Cura Ambulant spreken we de taal van de cliënt. We kunnen daarom snel inschatten wat er nodig is en handelen daarnaar. We stimuleren onze cliënten om zelf keuzes te maken waar mogelijk, maar ondersteunen waar noodzakelijk. In onze begeleiding staan we naast de cliënt en daarvoor zijn we 24-7 bereikbaar. Cliënten mogen van ons verwachten dat we betrokken, betrouwbaar en transparant te werk gaan. We werken oplossingsgericht en gaan uit van de krachten van de cliënt. Waar mogelijk werken we graag ook systemisch, om zo ook de krachten in het systeem te kunnen benutten. Daarnaast werken we, indien aan de orde, graag nauw samen met betrokken therapeuten of behandelaren.

Etnisch- en Multicultureel

Door te werken met een multicultureel team is het gemakkelijker verschillende culturen te herkennen, te erkennen en op de juiste manier bij wensen en behoeftes van cliënten aan te sluiten. Wij bieden elke cliënt, ongeacht de achtergrond, zorg op maat. Het team heeft o.a. ruime ervaring in cultureel-etnische achtergronden van Nederlandse-, Irakese-, Iranese-, Marokkaanse-, Syrische-, en Turkse afkomst.

Vertaalslag

Na het in kaart brengen van de specifieke hulpvraag richt Cura Ambulant de zorg op maat in. Ons multicultureel team heeft ervaring en kennis in cultureel-etnische achtergronden, psychiatrie, herstelprocessen, invloed van (zelf)stigma, etc. Cura Ambulant onderscheidt zich verder in de benadering van de doelgroep en belanghebbenden. Het verschil zit naast de inzet van begeleiding en ondersteuning ook in het bieden van een vertaalslag van religie, cultuur en waarden en normen. Voor veel organisaties (UWV, ggz-instellingen, politie, scholen, COA’s, huisartsenpraktijken, gemeentes, poh’s, VNN, ziekenhuizen, etc.) is kennis van de religie, cultuur en waarden en normen van deze groep onbekend terrein. Omdat de westerse religie, cultuur en waarden en normen vaak haaks staan op die van deze groep cliënten ontstaan er, over en weer, gemakkelijk misverstanden door onbegrip, waardoor de behandeling/ begeleiding stagneert. Cura Ambulant kan beide partijen meer inzicht geven door verschillende gebruiken en gewoontes te ‘vertalen’, c.q. uit te leggen. Zo krijgen zowel de cliënt als belanghebbenden/professionals een beter inzicht in de problematiek c.q. het ziektebeeld en in het herstelproces. 

Voor wie

Cura Ambulant is er voor individuele volwassenen, voor jongvolwassenen maar ook voor hele gezinnen. Assertiviteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wij weten dat binnen verschillende culturen respect, bescheidenheid en beleefdheid sturende waarden zijn, waarin het collectieve belang een belangrijke rol speelt. Binnen Cura Ambulant houden wij daarom rekenschap met religie en specifieke waarden en normen. Daarnaast houden wij binnen de verschillende culturen rekenschap met alle andere persoonlijke eigenschappen die, naar onze mening, vooral de aandacht verdienen.


Ons aanbod


MIDDELENGEBRUIK

Als je te maken hebt met drug- en/of alcoholgebruik kan dit invloed hebben op jouw dagelijks functioneren. Wij brengen in kaart hoeveel problemen je ondervindt met sociale, werkgerelateerde of fysieke activiteiten ten gevolge van het alcohol-/ druggebruik en bespreken hoe gemotiveerd je bent om hier verandering in te brengen. Samen bekijken we wat nodig is om dit te realiseren. De samenwerking met een eventuele behandelaar is hierbij belangrijk.

Jeugdhulp

PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN

Soms heb je te maken met psychische problemen, dan is het erg fijn als je weet hoe je daarmee om moet gaan. Denk bijvoorbeeld aan een depressieve- bipolaire-, psychotische stoornis, schizofrenie, (posttraumatische) stressstoornis of persoonlijkheidsstoornis. Wij gaan uit van de kracht, kwaliteit en mogelijkheden die jij zelf in je hebt.  Lees meer

EX-JUSTITIABELEN

  Het kan zijn dat je in aanraking bent gekomen met politie en      justitie. Wij kunnen je na een justitieel traject helpen re-              integreren, rehabiliteren en ondersteunen in participatie en      acceptatie. Zo werken we samen met jou aan het opbouwen      van je leven. 

Met Een Open Blik

Oude, dikke dossiers zijn niet onze referentie, we schrijven liever een nieuw hoofdstuk.


HUISVESTING

Jouw huis is een plek waar je je fijn en veilig zou moeten voelen, zodat het een thuis is. Wij kunnen met jou werken aan het realiseren van een fijne thuisbasis, zodat je letterlijk de ruimte hebt om je verder te ontwikkelen.

FINANCIËN

Om in je basisbehoeften te kunnen voorzien, is het belangrijk dat je genoeg geld hebt. Hierbij spelen je inkomsten en uitgaven een rol. We kunnen je hierin begeleiden en helpen om naar een goede balans toe te werken. Dat kan betekenen dat we je helpen om aan een inkomen te komen of dat we samen een goede verdeling maken tussen inkomsten en uitgaven. Ook kunnen we jou, als dat nodig is, begeleiden naar financiële hulp.

WERK, OPLEIDING EN TIJDSBESTEDING

   Wij kunnen je helpen bij het organiseren van een                                 dagbesteding. Je kunt hierbij denken aan (vrijwilligers)werk,       een opleiding of andere activiteiten die bijdragen aan een             zinvolle tijdsbesteding. We kijken samen waar jij goed in                 bent,  waar je jezelf in wilt ontwikkelen, wat je zou willen               bereiken en wat nodig is om dat te realiseren. We werken             hierbij samen met andere organisaties.


‘Praktische integrale aanpak & Focussen op duurzame oplossingen in de leefomgeving is waar Cura-Ambulant voor staat’


MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

De meeste mensen willen graag ‘meedoen’ in de maatschappij, maar wat dat meedoen precies inhoudt, is voor iedereen weer anders. Dankzij onze jarenlange ervaring, kennis in cultureel-etnische achtergronden , spreken en begrijpen we de taal van zowel onze cliënten maar ook onze opdrachtgevers. Hierdoor zijn wij ertoe in staat een brug te slaan tussen deze twee partijen. Wij bekijken samen met jou wat meedoen voor jou betekent, wat je wensen en mogelijkheden zijn en maken met jou een plan hoe je dit kunt realiseren. We zoeken altijd samen naar mogelijkheden en oplossingen.

 


We werken aan jouw doelen, bepalen samen de koers die daarvoor nodig is en wat je zelf kan doen.Herstel ondersteunende en regieversterkende begeleiding voor mensen met sociale, psychische en psychiatrische problemen


Wij zijn gecertificeerd, aangesloten bij Sociaal Werk Nederland en lid van de BPSW. Samen met de cliënt wordt er gekeken waar er een knelpunt zit of een hulpvraag ligt. Tijdens het eerste gesprek zullen de hulpvragen geïnventariseerd en besproken worden. Hierbij staan wensen, behoeften en kwaliteiten van de cliënt centraal. Vervolgens wordt er een zorgplan opgesteld om een knelpunt of hulpvraag op te lossen of te verminderen. 


Cura-Ambulant werkt zonder wachtlijst, wij kunnen dus direct voor u aan de slag.