Over ons

Cura-Ambulant biedt praktisch, financieel en emotioneel thuisbegeleiding. Variërend van psychosociale begeleiding tot praktische, huishoudelijke ondersteuning en hulp bij de opvoeding. Onze visie is dat ieder mens uniek is, ongeacht beperking, diagnose, levensovertuiging of leefwijze. Thuisbegeleiding van Cura-Ambulant is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. Gezinnen, jeugdigen, volwassen mensen met gedrag en/of psychiatrische problematiek, ex-justitiabelen. Wij richten ons voornamelijk op mensen met psychische / psychiatrische problemen, LVB, verslavingsproblemen, dubbeldiagnose en schulden. Door intensieve begeleiding en actieve zelfstimulering creëren we voor én met onze cliënten kansen om een zelfstandig leven op te bouwen. Wij passen ons aan, aan de wensen en behoeften van de cliënt, hierbij rekening houdend met de sociale en culturele achtergrond van de cliënt. Vanwege taal- en/of cultuurverschillen, kan het voor sommigen van hen een extra uitdaging zijn om hun leven goed op de rit te krijgen. We zijn er zolang als nodig, maar zo kort als mogelijk. We zorgen samen dat de zorgvraag  helder wordt en waar nodig schakelen we  andere hulpverlener in.


Gezinsondersteuning   Lees meer

Jeugdhulp

Jeugdhulp  Lees meer

 Casemanagement   Lees meer


 Thuisbegeleiding volwassenen  Lees meer

Autisme Spectrum Stoornis  Lees meer

Thuisbegeleiding psychosociale problemen  Lees meerUitgangspunten bij begeleiding van de Cura-Ambulant:

 

  • Behoud van zelf regie
  • Stimuleren van zelfredzaamheid
  • Altijd een hulpverlener beschikbaar, bij noodgevallen ook na kantoortijden en in het weekend
  • Niet het probleem staat centraal, de weg naar de oplossing wel
  • Professionals met ruime kennis en ervaring

Forensische zorg

 

Ambulante begeleiding

Cura-Ambulant biedt naast Wmo en Wlz zorg ook forensische zorg in de vorm van thuisbegeleiding. Wanneer iemand uit de FPK/FPC of PI komt, is het belangrijk dat er snel zaken geregeld worden. Hierbij valt te denken aan huisvesting, financiën, zinvolle dagbesteding, werk vinden en ondersteuning bij het mee doen in de maatschappij. Cura-Ambulant heeft ruime ervaring  binnen de forensische zorg én ambulante hulpverlening. Meer weten over "forensisch ambulant"?  neem dan gerust contact met ons op.

Wij zijn Kiwa gecertificeerd, aangesloten bij Sociaal Werk Nederland en lid van de BPSW. Samen met de cliënt wordt er gekeken waar er een knelpunt zit of een hulpvraag ligt. Iemand kan begeleiding nodig hebben bij het structureren van het huishouden maar, onze hulpverleners kunnen ook mee gaan naar de arts of specialist.Tijdens het eerste gesprek zullen de hulpvragen geïnventariseerd en besproken worden. Hierbij staan wensen, behoeften en kwaliteiten van de cliënt centraal. Vervolgens wordt er een zorgplan opgesteld om een knelpunt of hulpvraag op te lossen of te verminderen. Begeleiding kan breed worden ingezet; soms is het nodig om te bemiddelen tussen cliënt en instantie maar een hulpverlener is er ook voor andere knelpunten. Denk hierbij aan problemen op het gebied van werk & inkomen, school, sociaal netwerk, psychosociale problemen, ingrijpende gebeurtenissen zoals een scheiding, overlijden of ziekte.

Waarom kiezen voor Cura-Ambulant?


24/7 bereikbaarheidsdienst voor cliënten, ook in het weekend

* cliënten kunnen hun dossier altijd inzien
* er is geen wachtlijst

*zolang als nodig, maar zo kort als mogelijk

* zorg op maat

*zorg vanuit Wmo, Wlz, Pgb of ForZo


In welke regio?

Cura-Ambulant heeft met de Regio Gooi & Vechtstreek afspraken gemaakt over individuele begeleiding vanuit de Wmo financiering. De gemeentes die hieronder vallen zijn: Hilversum, Blaricum, Eemnes, Huizen, Laren, Bussum, Naarden, Muiden, Muiderberg, Hakkelaarsbrug en Valkeveen (Gooise meren), Loosdrecht, ’s-Graveland, Kortenhoef, Ankeveen, Breukeleveen,  Nederhorst den Berg (Wijdemeren)en.

Woont je in Amersfoort of buiten de genoemde woonplaatsen? Dan kan uw gemeente waar u woont bepalen dat je of uw kind in aanmerking komt voor een vergoeding in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB), Wet Langdurige Zorg (Wlz) of Forensische Zorg (ForZo) . Heeft je behoefte om meer specifieke informatie hierover?  neem gerust contact met ons op . Lees meerCura-Ambulant werkt zonder wachtlijst, wij kunnen dus direct voor u aan de slag.