PERSOONLIJKE VERZORGING
Verpleging en verzorging thuis
Merkt u dat het steeds lastiger wordt om alledaagse handelingen thuis te verrichten? Bijvoorbeeld moeite met douchen, huishoudelijke taken of het op tijd innemen van medicatie? Verpleging en verzorging thuis, ook bekend als wijkverpleging, kan in dergelijke gevallen een passende oplossing zijn. Cura Ambulant biedt hierin ondersteuning en coördinatie.
Cura Ambulant faciliteert en organiseert
Wij werken nauw samen met alle relevante partners in de zorgsector en kunnen als regisseur optreden om de kwaliteit, samenhang en continuïteit van de zorg te waarborgen. Hierbij houden we nadrukkelijk rekening met preventieve maatregelen die uw zelfstandigheid zo lang mogelijk kunnen behouden. Onze werkzaamheden vinden plaats in samenwerking met (in)formele zorgverleners en professionals uit andere domeinen, zoals wonen, veiligheid en financiën.
Wat doet de wijkverpleegkundige?
Wanneer u thuiszorg ontvangt, komt regelmatig een wijkverpleegkundige of verzorgende bij u langs om u te ondersteunen. Het document 'Kwaliteitskader Wijkverpleging', opgesteld door de Nederlandse Patiënten Federatie, beschrijft wat u van verpleging en verzorging thuis kunt verwachten:

  • Samen met de wijkverpleegkundige bepaalt u de benodigde zorg.
  • De wijkverpleegkundige staat ook klaar voor uw naasten en mantelzorgers.
  • Wijkverpleging draagt bij aan een leven zoals u dat wenst.
  • Verpleegkundigen en verzorgenden bouwen aan een goede relatie met u.
  • Al onze verzorgenden en verpleegkundigen zijn gekwalificeerde professionals.
  • U ontvangt zorg van een vast team.
  • We garanderen veilige zorg.
  • Duidelijke afspraken worden gemaakt en nagekomen.
  • U heeft altijd inzage in uw zorgplan en zorgdossier.
Verzorging en verpleging thuis is maatwerk
Wij bieden de juiste verpleging en verzorging die past bij uw situatie, 24/7. Het kan zijn dat u voor een kortere of langere periode zorg nodig heeft. Cura Ambulant biedt zorg en ondersteuning gericht op het zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We baseren onze zorg op uw mogelijkheden, wensen en behoeften, en leveren volledig persoonsgerichte zorg. Indien nodig ondersteunen we u bij het versterken van uw eigen netwerk, zodat u zoveel mogelijk de regie over uw leven behoudt.
Kom ik in aanmerking voor thuisverpleging en verzorging?
We combineren onze professionele hulpverlening graag met de inzet van mantelzorgers, familie en vrijwilligers uit uw directe omgeving, zoals de (moskee of kerkelijke) gemeenschap, volgens de methode van Sociale Netwerkversterking. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw toestemming.
Over onze begeleiding
Verpleging en verzorging thuis maakt deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering, zonder eigen risico. Samen met u en eventueel uw arts bepaalt de wijkverpleegkundige welke zorg u nodig heeft. Voor thuiszorg heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig, hoewel u wel vaak (intensief) contact heeft met de huisarts. U kunt dus direct contact met ons opnemen, en wij gaan voor u aan de slag.

Bent u geïnteresseerd in onze zorgverlening of heeft u behoefte aan meer informatie? Laat uw gegevens achter via het contactformulier en stel gerust uw vraag. Binnen 24 uur zullen wij uw vraag beantwoorden.
Versterk uw vermogen om zelfstandig te handelen.
Bevordering van actieve deelname in de samenleving.
Persoonlijke aanpak afgestemd op uw unieke situatie.
Ondersteuning voor gezinnen, verbinden van generaties.
Samen bouwen aan een stabiele, zelfstandige toekomst.
Professionele ondersteuning voor al uw behoeften.
Voordelen van Cura Ambulant: Uw Welzijn, Onze Prioriteit
Een bijdrage leveren aan de maatschappij, dát willen we met ons werk.
Onze Kernwaarden
Verbondenheid geeft het gevoel erbij te horen. Zowel onze cliënten als hulpverleners worden graag gezien, gehoord en gewaardeerd.

Verbondenheid is de energie die ontstaat tussen onze en de cliënten. Voor veel van onze cliënten is verbondenheid met een vaste hulpverlener van belang. We gaan daarom in gesprek met onze cliënten om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften en wensen.

Wanneer zij een beroep doen op professionele ondersteuning dan vereist dit van ons een goed samenspel met andere zorgverleners en ketenpartners. Verbinding zoeken met de omgeving is het sleutel woord, samen zijn we van waarde!
Met de volgende gemeenten hebben wij een overeenkomst gesloten: Hilversum, Blaricum, Eemnes, Huizen, Laren Bussum, Naarden, Muiden (Gooise Meren), Loosdrecht, ‘s-Graveland, Kortenhoef, Ankeveen, Nederhorst den Berg en Breukeleveen (Wijdemeren).

Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Bel ons of gebruik het contactformulier hieronder voor een korte beschrijving van uw vraag of situatie.