Hulp nodig? Aarzel niet en bel: 035-2343938

Missie & Visie van Cura Ambulant


De missie van Cura Ambulant is kort en krachtig: mensgerichte ondersteuning. Wij helpen je als je door een handicap of beperking niet of niet goed kunt deelnemen aan de samenleving. We gaan uit van de mogelijkheden van ieder individu als het gaat om zorg, wonen, werk, financiën, dagbesteding. Jouw behoeften en wensen staan daarbij centraal, niet de handicap of beperking. Dat is onze visie.

Onze visie is dat ieder mens uniek is, ongeacht beperking, diagnose, levensovertuiging of leefwijze.  Je hebt behoeften en wensen voor de invulling van je leven; je wilt een volwaardig deel van de samenleving zijn. Cura Ambulant wil je daarbij helpen. Samen kunnen we werken aan zingeving, het omgaan met emoties, aanbrengen van een dag-structuur, het in orde brengen en houden van de administratie/ financiën, dag-of vrijetijdsbesteding (hobby, werk) het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Heb je een andere vraag of wens? Zeg het ons. Ons uitgangspunt en overtuiging is de lijn ‘Zelf bedacht geeft kracht’. Eigen kracht, dat is wat ons betreft het toverwoord.


Een fijne relatie met jou als cliënt bereiken we aan de hand van deze uitgangspunten:

Ieder mens kent een eigen verantwoordelijkheid en moet zelf regie kunnen hebben over zijn leven.

Wij erkennen de behoefte van mensen om daarbij ondersteund te worden met behoud  van zelf regie.

Wij erkennen de belangrijke rol die familieleden en andere leden van het sociale netwerk in die ondersteuning spelen.

Wij zijn specialist in de ondersteuning van mensen met een niet-westerse culturele achtergrond die een verslaving en/of een psychiatrische achtergrond. (Zowel forensische als regulier) 

Wij hanteren verschillende methodieken, waaronder de “presentie benadering” en “leren door doen”. Ook de reguliere vraagstukken pakken wij op deze wijze op, het werkt drempelverlagend en biedt vertrouwen. Daarnaast houden wij binnen de verschillende culturen rekenschap met alle andere persoonlijke eigenschappen die, naar onze mening, vooral de aandacht verdienen. 

 


Wij passen ons dan ook aan, aan de wensen en behoeften van de cliënt, hierbij rekening houdend met de emotionele, sociale en culturele achtergrond van de cliënt. Wij dragen bij aan de kwaliteit van bestaan.