Hulp nodig? Aarzel niet en bel: 035-2343938

MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

 


"De  thuisbegeleiding van Cura Ambulant is erop gericht dat de cliënt volledige regie neemt over zijn eigen leven. Onze zorg sluit aan bij wat de cliënt al kan en is gericht op het vergroten van deze vaardigheden."


Het doel van deze thuisbegeleiding is om de betreffende personen te helpen bij het omgaan met specifieke uitdagingen die voortkomen uit cultuurverschillen, taalbarrières, migratie-ervaringen en andere aspecten die verband houden met hun achtergrond. Deze vorm van hulp, begeleiding wordt het meest succesvol verleend door zorgverleners die bekend zijn met de culturele achtergrond en de taal van de cliënt. De thuisbegeleider met expertise in het begeleiden van mensen van niet-westerse afkomst kan verschillende taken en verantwoordelijkheden hebben, zoals:

1. Sociale integratie:

De thuisbegeleider kan helpen bij het bevorderen van de sociale integratie van de cliënt en hun gezin in de bredere samenleving. Dit kan onder meer het bieden van informatie en begeleiding om deel te nemen aan sociale activiteiten, het leren kennen van buurtgemeenschappen, het vinden van passende ondersteuningsnetwerken, enzovoort omvatten.

 

3. Culturele sensitiviteit:

De thuisbegeleider begrijpt en respecteert de culturele waarden, normen en gebruiken van de cliënt. Ze zijn zich bewust van mogelijke cultuurverschillen en passen hun begeleidingsaanpak daarop aan.

 

2. Empowerment en zelfredzaamheid:

Het doel van thuisbegeleiding is om de cliënt te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden en het vergroten van zelfredzaamheid. De thuisbegeleider kan individuele doelen stellen met de cliënt en hen begeleiden bij het bereiken van die doelen, rekening houdend met hun culturele achtergrond en specifieke behoeften.

 

4. Taalondersteuning:

Als er sprake is van een taalbarrière, kan de thuisbegeleider hulp bieden bij communicatie. Ze kunnen bijvoorbeeld tolken of vertalingen verzorgen om ervoor te zorgen dat de cliënt volledig begrijpt wat er wordt besproken.

 

5. Praktische begeleiding:

De thuisbegeleider kan ondersteuning bieden bij praktische zaken die verband houden met het dagelijks leven, zoals het begrijpen van officiële documenten, het navigeren door het zorg- of onderwijssysteem, het vinden van passende sociale voorzieningen, enzovoort.