Maatschappelijke participatie
Cura Ambulant biedt 24/7 gespecialiseerde thuisbegeleiding voor jongeren, volwassenen en gezinnen, gericht op bevordering van zelfredzaamheid en integratie in de samenleving.
Interculturele zorg
Thuisbegeleider met kennis van niet-westerse achtergronden heeft diverse taken en verantwoordelijkheden:
Sociale integratie
De thuisbegeleider stimuleert de sociale integratie van cliënten en hun gezin, ondersteunt bij deelname aan activiteiten, kennismaking met de buurt en het vinden van netwerken.
Empowerment en zelfredzaamheid
Thuisbegeleiding richt zich op het versterken van vaardigheden en zelfredzaamheid van de cliënt, met aandacht voor hun culturele achtergrond en individuele doelen.
Taalondersteuning
Bij een taalbarrière zorgt de thuisbegeleider voor tolken of vertalingen, zodat de cliënt alles begrijpt
Praktische begeleiding
De thuisbegeleider helpt bij praktische dagelijkse zaken, zoals officiële documenten, het zorg- en onderwijssysteem, en het vinden van sociale voorzieningen.
Culturele sensitiviteit
De thuisbegeleider respecteert culturele waarden van de cliënt en past de begeleiding aan op cultuurverschillen.
Dit wordt ook wel Cultuurspecifieke Zorg genoemd. Er is een groeiende behoefte aan zorg onder ouderen en mantelzorgers met een niet-westerse achtergrond, die moeite hebben met het vinden van passende ondersteuning. We zien ook een toename van vluchtelingen met sociaal-maatschappelijke en psychische problemen, waarin het reguliere aanbod niet voldoet. Soms is er sprake van licht verstandelijke problematiek in combinatie met een andere culturele achtergrond.
De thuisbegeleiding van Cura Ambulant is erop gericht dat de cliënt volledige regie neemt over zijn eigen leven. Onze zorg sluit aan bij wat de cliënt al kan en is gericht op het vergroten van deze vaardigheden.
Onze Kernwaarden
Verbondenheid geeft het gevoel erbij te horen. Zowel onze cliënten als hulpverleners worden graag gezien, gehoord en gewaardeerd.

Verbondenheid is de energie die ontstaat tussen onze en de cliënten. Voor veel van onze cliënten is verbondenheid met een vaste hulpverlener van belang. We gaan daarom in gesprek met onze cliënten om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften en wensen.

Wanneer zij een beroep doen op professionele ondersteuning dan vereist dit van ons een goed samenspel met andere zorgverleners en ketenpartners. Verbinding zoeken met de omgeving is het sleutel woord, samen zijn we van waarde!
Met de volgende gemeenten hebben wij een overeenkomst gesloten: Hilversum, Blaricum, Eemnes, Huizen, Laren Bussum, Naarden, Muiden (Gooise Meren), Loosdrecht, ‘s-Graveland, Kortenhoef, Ankeveen, Nederhorst den Berg en Breukeleveen (Wijdemeren).

Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Bel ons of gebruik het contactformulier hieronder voor een korte beschrijving van uw vraag of situatie.