Wij zijn cura ambulant
Een multiculturele zorgaanbieder gespecialiseerd in ambulante begeleiding voor migrantengezinnen. We zijn een klein team met ervaring in het begeleiden van niet-westerse afkomsten en bieden zorg aan huis.
Over ons
Cura Ambulant gelooft dat iedereen een respectvolle plek in de maatschappij verdient. We bieden ondersteuning, vooral aan niet-Westerse individuen, door zorgverleners met dezelfde culturele en taalkennis. Ons doel is integratie bevorderen en een brug vormen tussen de cliënt en de samenleving.
Methodiek
Cura Ambulant maakt gebruik van de volgende methodieken
ABB Methode (affectief bewuste benadering)
Deze methodiek focust op het cognitieve en emotionele niveau van de zorgvrager. We garanderen persoonlijke zorg gebaseerd op de behoeften en wensen van de zorgvrager. Het is effectief bij verstandelijke beperkingen en autisme gerelateerde stoornissen.
CGW Methode (compententie gericht werken)
Tijdens begeleiding focussen we op wat de zorgvrager kan, versterken zelfvertrouwen en motivatie. Dit bevordert ontwikkeling en werkt naar grotere zelfredzaamheid volgens het zorgplan.
We hanteren de presentiebenadering als basis voor goede zorg.
Wat is presentiebenadering?
De presentiebenadering is een benadering van hulpverlening die uitgaat van ‘presentie’. Presentie betekent ‘aanwezigheid’, ‘er zijn’; dat je je als zorgverlener aandachtig openstelt voor een ander en het netwerk van diens relaties. Daardoor kan (vaak gaandeweg) begrepen worden wat er voor de ander op het spel staat en welke hulp dan passend is (en welke niet). De ander voelt zich gezien en erkend. Dat alleen al kan als weldadige zorg ervaren worden.

Ook de reguliere vraagstukken pakken wij op deze wijze op, het werkt drempelverlagend en biedt vertrouwen. Daarnaast houden wij binnen de verschillende culturen rekenschap met alle andere persoonlijke eigenschappen die, naar onze mening, vooral de aandacht verdienen. Lees meer
Versterk uw vermogen om zelfstandig te handelen.
Bevordering van actieve deelname in de samenleving.
Persoonlijke aanpak afgestemd op uw unieke situatie.
Ondersteuning voor gezinnen, verbinden van generaties.
Samen bouwen aan een stabiele, zelfstandige toekomst.
Professionele ondersteuning voor al uw behoeften.
Voordelen van Cura Ambulant: Uw Welzijn, Onze Prioriteit
Onze Zorgdiensten
Cura Ambulant biedt begeleiding voor jongeren, volwassenen en gezinnen, met een focus op zelfredzaamheid en welzijn.
THUISHULP
Uw huis moet een veilige, fijne thuisbasis zijn. Wij helpen u hieraan te werken. Cura Ambulant biedt 24/7 bereikbaarheid en zorg, waardoor jongeren, volwassenen en mensen met beperkingen of psychische problemen de intensieve steun krijgen die ze nodig hebben, thuis.
Neem contact met ons op
FINANCIËN
Voor uw basisbehoeften is een financiële balans essentieel. Wij begeleiden u in inkomsten, uitgaven en zoeken zo nodig naar financiële hulp.
Neem contact met ons op
MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE
Mensen willen graag maatschappelijk meedoen op hun eigen manier. Met onze ervaring en kennis van culturele achtergronden verbinden wij cliënten en opdrachtgevers effectief.
Neem contact met ons op
PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN
Bij psychische problemen, zoals depressie of schizofrenie, helpen wij u vanuit uw eigen kracht en mogelijkheden.
Neem contact met ons op
MIDDELENGEBRUIK
Bij problemen door alcohol- of druggebruik evalueren wij de impact op uw dagelijks leven en werken samen, ook met uw behandelaar, aan een oplossing.
Neem contact met ons op
Een bijdrage leveren aan de maatschappij, dát willen we met ons werk.
Onze Kernwaarden
Verbondenheid geeft het gevoel erbij te horen. Zowel onze cliënten als hulpverleners worden graag gezien, gehoord en gewaardeerd.

Verbondenheid is de energie die ontstaat tussen onze en de cliënten. Voor veel van onze cliënten is verbondenheid met een vaste hulpverlener van belang. We gaan daarom in gesprek met onze cliënten om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften en wensen.

Wanneer zij een beroep doen op professionele ondersteuning dan vereist dit van ons een goed samenspel met andere zorgverleners en ketenpartners. Verbinding zoeken met de omgeving is het sleutel woord, samen zijn we van waarde!
Met de volgende gemeenten hebben wij een overeenkomst gesloten: Hilversum, Blaricum, Eemnes, Huizen, Laren Bussum, Naarden, Muiden (Gooise Meren), Loosdrecht, ‘s-Graveland, Kortenhoef, Ankeveen, Nederhorst den Berg en Breukeleveen (Wijdemeren).

Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Bel ons of gebruik het contactformulier hieronder voor een korte beschrijving van uw vraag of situatie.