Hulp nodig? Aarzel niet en bel: 035-2343938

Psychosociale hulp

Gespecialiseerde begeleiding 

Cura Ambulant biedt specialistische zorg aan jongeren en volwassenen die, vanwege een taalbarrière, psychische aandoening, schulden, detentie of verslaving, in een kwetsbare positie verkeren, op weg naar (meer) levensgeluk. Bij wonen, leren, leven en werken. Op het moment dat hun leven op meerdere gebieden is ontwricht. We werken aan duurzaam herstel, waarin de kracht en de regie van de cliënt leidend is.  De kracht van Cura Ambulant is dat we situationeel handelen. Door onze hulp af te stemmen op de situatie van het individu of gezin, kunnen we hen kortdurend (intensief) helpen, waarna ze zelfstandig verder kunnen, met of zonder aanvullende ondersteuning.


PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN

PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN

 

MIDDELENGEBRUIK

 


Over de begeleiding

 We begeleiden op een manier waarbij de begeleider een soort routeplanner is die de benodigde expertise heeft om de verschillende wegen naar een doel te vinden. De cliënt is de 'bestuurder' die de eindbestemming bepaalt en bepaalt welke route uiteindelijk wordt gereden en hoe snel. Het gaat hierbij dus niet over hoe ver de begeleiding vindt dat de cliënt is. Het gaat nadrukkelijk om de beleving van de cliënt. 


Praktische problemen oplossen

Naast ondersteuning bieden bij het structuur geven van de dag, ondersteunt Cura Ambulant bij het oplossen van praktische problemen. Dit kan te maken hebben met het werk, geld, het gezin of een woonruimte. Vooral bij mensen met een depressie die zich in een gezinssituatie bevinden, is er vaak onbegrip bij bijvoorbeeld de kinderen. U hoeft niet alle problemen in u eentje op te lossen. Vaak helpt het om samen oplossingen te bedenken, waardoor u gemakkelijk de draad weer op kunt pakken. We ondersteunen en adviseren u hierbij.

Ondersteuning bij psychische en/of verslavingsproblemen

Begeleiding van Cura Ambulant is bedoeld voor mensen van alle leeftijden. Met name jongvolwassenen en volwassen mensen met psychische en (dreigende) verslavingsproblemen, emotionele problemen en ex-justitiabelen. Deze mensen hebben meer intensieve hulp om zelfstanding te blijven wonen. Dankzij intensieve begeleiding en actieve zelfstimulering creëren we voor én met onze cliënten kansen om een zelfstandig leven op te bouwen. We richten ons daarbij met name op vier werkgebieden: wonen, werken, vrije tijd en financiën.


Structuur geven aan de dag

Bij het herstellen van een depressie staan twee zaken centraal: actief zijn of blijven en het geven van structuur aan u dag.  Door kleine stapjes te zetten, komt u langzaam maar zeker vooruit. 


Sociaal netwerk

Relaties met vrienden, familie en kennissen zijn belangrijk voor een plezierig leven. Wij kunnen met u kijken of u in staat bent voldoende en de voor u juiste personen om u heen te verzamelen. Mensen die u kunnen steunen en begeleiden in uw groei en ontwikkeling. In onze begeleiding nemen we altijd uw netwerk mee; om ons als hulpverleners overbodig te maken, is het voor u vaak prettig dat er in uw directe omgeving mensen zijn op wie u kunt terugvallen.

We geloven in doelmatigheid als het gaat om het begeleiden van cliënten. Niet een cliënt eindeloos begeleiden zonder eindbestemming, juist planmatig naar het doel toewerken ten behoeve van de cliënt. Haalbare en duidelijke doelen stellen in overleg met cliënt en omgeving van de cliënt. Hierbij gaan we in eerste instantie uit van de eigen kracht en vaardigheden van de cliënt. Niet focussen op wat de cliënt niet kan, juist de focus op de kwaliteiten. 


We combineren onze professionele hulpverlening graag met de inzet van mantelzorgers, familie en vrijwilligers uit bijvoorbeeld uw (moskee of kerkelijke) omgeving. Dit doen we vanuit de methode Sociale netwerkversterking. Uiteraard alleen als u daar toestemming voor geeft. 


We bieden ondersteuning aan mensen die:


🔷De participatie in de eigen leefomgeving van personen met een beperking, drugsproblemen, chronische psychische of psychosociale problemen.

🔷Het moeilijk vinden om een sociaal netwerk op te kunnen bouwen of dat het netwerk niet voldoende steun kan bieden.

🔷Een verstandelijke beperking hebben en ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven.

🔷Een diagnose hebben, bijvoorbeeld autisme, depressie of een angststoornis.

🔷Moeite hebben met zelfstandig worden en/of wonen en alles wat daarbij komt kijken.

🔷Die met justitie in aanraking zijn geweest en nu hun leven weer op de rails willen hebben.

🔷In hun naaste omgeving te maken krijgen met dementie en hier mee wille

🔷Relatieproblemen hebben of gaan scheiden.


Met Een Open Blik

Oude, dikke dossiers zijn niet onze referentie, we schrijven liever een nieuw hoofdstuk.