Thuisbegeleiding jongvolwassenen

 

Cura-Ambulant biedt begeleiding aan jongvolwassenen met lichte tot matig complexe problematiek. Dit vindt plaats in de thuissituatie, maar ook tijdens de vrijetijdsbesteding (sport/hobby) en is altijd oplossingsgericht. Tijdens de begeleiding wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan emotieregulatie, sociale vaardigheden of zelfredzaamheid. Ook biedt Cura-Ambulant ondersteuning in de klas en begeleiding op kamers aan.

 

Hulp thuis en op school

Ondersteuningsvoorbeeld 1: Karim (20 jaar) verschijnt regelmatig niet op school. Hij zegt dat hij zich ’s ochtends niet lekker voelt. De ouders van Karim zijn gescheiden. Hij woont bij zijn moeder. Om de week gaat hij een weekend naar zijn vader.

Moeder laat Karim erg vrij. Vader is veel strenger. Met een begeleider/ familietherapie van Cura-Ambulant slagen ouders erin om Karim weer te motiveren voor school. Ouders leren om meer één lijn te trekken in de opvoeding. Ook werken Karim en zijn vader aan hun relatie.

 

Begeleid op kamers

Ondersteuningsvoorbeeld 2: De ouders van Kenneth (24 jaar) zijn gescheiden. Er was veel sprake van huiselijk geweld in het gezin. Kenneth blowt vanaf zijn 14e overmatig. Hij heeft meerdere inbraken gepleegd en heeft daarvoor een tijdje in een jeugdgevangenis gezeten. Kenneth heeft zijn VMBO niet afgerond.

Kenneth heeft hoge schulden en worstelt met depressiviteit. Hij heeft kort op straat geleefd. Bij Cura-Ambulant leert hij om minder te blowen en om te gaan met zijn somberheid. Kenneth pakt school weer op en leert om zijn administratie bij te houden. Kenneth kan zijn motivatie beter vasthouden, nu hij kleine succesjes opdoet en deze herkent.

 

Psychiatrische en verslavingsproblemen

Een jongere kan ook te maken hebben met multiproblematiek, waarbij problemen zich opstapelen. Bijvoorbeeld door psychiatrische en verslavingsproblemen. Dit treft het individu of het hele gezin en kan een negatieve invloed hebben op de woonsituatie, het inkomen en de relatie met de omgeving. Met onze kennis en ervaring  kunnen we je helpen deze negatieve spiraal te doorbreken.   Lees meer