Casemanagement

 

Cura-Ambulant beschikt over een speciaal opgeleide professional die naast de begeleiding in een gezin of huishouden tevens als casemanager kan werken. Dit is, waar mogelijk, een begeleider die het huishouden goed kent en het vertrouwen heeft. Zo zorgen we voor een casemanager die nabij is en vanuit vertrouwen samen met het huishouden en de betrokkenen een plan kan opstellen om zo samen stappen te zetten naar wat voor dit gezin of huishouden wél werkt.

De casemanager kan worden ingezet bij complexe problematiek op meerdere levensgebieden en wanneer er coördinatie nodig is op het geheel aan zorg en ondersteuning in een huishouden.

De casemanager is degene die ervoor zorgt dat iedereen weet welke gezamenlijke doelen er zijn, doet wat is afgesproken met de klant, individu en/of de ouder(s) en neemt daar, voor zover het zijn eigen professionele discipline betreft, actief aan deel. Daarvoor werkt de casemanager samen met alle professionele betrokkenen.

Door de inzet van casemanagement vindt er regie op ondersteuning/zorg plaats waarbij het principe één individu en/of gezin één plan leidend is. Door afstemming tussen de professionals en prioritering wordt de effectiviteit van ondersteuning/zorg vergroot. Bovendien worden escalatie van de problematiek en onnodige stapeling van ondersteuning/zorg voorkomen.  Lees meer