Aanpak Cura-Ambulant

 

 

Integrale aanpak

Praktische integrale aanpak is de meest effectieve manier om de complexe zorg vraagstukken het hoofd te bieden. Focussen op duurzame oplossingen in de leefomgeving is waar Cura-Ambulant voor staat. Het gaat om praktische hulp, gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van een cliënt. We gaan samen met de cliënt aan de slag. Dat werkt zo: de thuisbegeleider doet dingen voor en ondersteunt en stimuleert de cliënt om vervolgens zelf aan de slag te gaan. De cliënt leert nieuwe vaardigheden om zijn problemen zelf aan te pakken. Ons kenmerk is om de problemen integraal aan te pakken. Wanneer een cliënt bijvoorbeeld depressief is en zijn huis verwaarloost, schulden heeft en vereenzaamt. Dan worden deze problemen in samenhang met elkaar gezien en stapsgewijs aangepakt. Met name bij cliënten die niet genoeg hebben aan alleen gesprekken, blijkt deze aanpak goed te werken. Zij krijgen ondersteuning bij het omzetten van adviezen naar de praktijk. Zo willen we cliënten veel meer in contact brengen met hun kracht in plaats van ze aan te spreken op hun zwakte. Ze persoonsgerichte zorg te bieden en echt aan te sluiten op persoonlijke behoeften. De regie bij de cliënten zelf te laten en ze te helpen hun eigen beslissingen te nemen.

Structuur & regelmaat

Doordat een cliënt stapsgewijs leert zijn dagelijkse activiteiten te structureren, te organiseren en aan te pakken, ontstaat er meer stabiliteit in het dagelijks leven. We gaan cliënt activeren actief opzoek te gaan naar regulier werk. Lukt dit niet, dan gaan we op zoek naar andere mogelijkheden voor een passende dagbesteding. Hierbij denken we aan arbeidsmatige dagbesteding, vrijwilligerswerk en/of scholing. Ons streven is om de hulpverlening af te bouwen tot deze niet meer nodig is. Maar ook om cliënten te leren alert te zijn op tekenen van terugval en daarop actie te ondernemen. Kortom; elke burger is in staat om zo lang en zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn op elk leefgebied. De Eigen Kracht van burgers staat hierbij centraal. Wij hechten veel waarde aan het credo ‘keep it simple’. Zorg en ondersteuning moet betaalbaar en bereikbaar zijn voor een ieder die dat nodig heeft. Daarbij is ons uitgangspunt en overtuiging ‘Zelf bedacht geeft kracht’. Eigen kracht, dat is wat ons betreft het toverwoord.

Uw persoonlijke begeleider

De ambulante begeleider komt op afspraak bij je thuis. Ons uitgangspunt is dat we langskomen op momenten dat jij de ambulante begeleider nodig hebt. Wanneer en hoeveel uren ambulante begeleider je krijgt, is ook afhankelijk van de indicatie die je hebt gekregen. Doordat de ambulante begeleider een tijdje meedraait bij jouw thuis, leren jullie elkaar kennen en vertrouwen. We gaan ervan uit dat jij, net als de meeste mensen, zelf de regie wilt houden. We sluiten ons daarop aan met een praktische aanpak waarin stap voor stap vooruitgang kan worden geboekt.  Wij kunnen natuurlijk wel van alles bedenken voor je maar nog beter is het als jij het zelf oppakt en aanpakt. 

Zorgplan

Voordat de Cura-Ambulant  start, maakt jouw ambulante begeleider samen met jou de hulpvraag concreet en stelt een zorgplan op. Om dit te kunnen doen, draait hij of zij eerst met jouw mee en observeert de dagelijkse gang van zaken. Jouw ambulante begeleider overlegt ook met eventuele betrokken instanties, dat doen we pas wanneer jij  daar toestemming voor hebt gegeven.  Lees meer