Wij zijn een jonge zorg onderneming, met als doel hoogwaardige ondersteuning en begeleiding te bieden. Onze visie is dat ieder mens uniek is, ongeacht beperking, diagnose, levensovertuiging of leefwijze. Thuisbegeleiding van Cura-Ambulant is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. Gezinnen, jeugdigen, jongvolwassenen, volwassen mensen met gedrag en/of psychiatrische problematiek, ex-justitiabelen. Wij richten ons voornamelijk op mensen vanaf 18 jaar met psychische / psychiatrische problemen, LVB, verslavingsproblemen, dubbeldiagnose en schulden. Door intensieve begeleiding en actieve zelfstimulering creëren we voor én met onze cliënten kansen om een zelfstandig leven op te bouwen. We richten ons daarbij met name op vier werkgebieden: wonen, werken, vrije tijd en financiën. Wij passen ons aan, aan de wensen en behoeften van de cliënt, hierbij rekening houdend met de sociale en culturele achtergrond van de cliënt. Vanwege taal- en cultuurverschillen of een vluchtelingentrauma, kan het voor sommigen van hen een extra uitdaging zijn om hun leven goed op de rit te krijgen. We zijn er opgericht om de zorgvraag te verhelderen en waar nodig inschakelen van andere hulpverleners.

 

Ons team van goed geschoolde en ervaringsdeskundige Thuisbegeleiders, is van huis uit vertrouwd met uiteenlopende culturele codes. De kracht van CurAmbulant is dat we situationeel handelen. Door aan te sluiten bij de situatie van de individu of gezin, kort (intensieve) tijdelijke hulp te bieden, kunnen zij al snel daarna zelfstandig verder, al dan niet met aanvullende ondersteuning. Ook hebben we kennis en ervaring in het begeleiden en ondersteunen van mensen uit verschillende etnische, sociale en culturele achtergronden. Vanwege taal- en cultuur verschillen, kan het voor hen een extra uitdaging zijn om hun leven goed op de rit te krijgen. Bijvoorbeeld bij psychische problemen, zoals depressie- en angstklachten, om o.a. de sociale redzaamheid van deze groep te vergroten. We hanteren een zeer laagdrempelige, cliëntgerichte benadering op basis van vertrouwen. Dat begint met luisteren en erkenning geven aan wat onze cliënten bezighoudt en beweegt.

 

De thuisbegeleiding van Cura-Ambulant kan verder bestaan uit:

Plannen en structureren van het dagelijks bezigheden;

Vergroten van de zelfredzaamheid;

Alcohol en drugsproblemen;

Ondersteuning bij psychische, overspannenheid of depressie problemen;

Ondersteunen bij de opvoeding van kinderen;

Ondersteunen bij het op orde brengen van financiën of administratie;

Vaardigheden oefenen, etc;

Hulp bij het communiceren met instanties;

Activering, socialisering;

Persoonlijke verzorging;

Ondersteunen mantelzorger;

Uitsluitingscriteria:

-Onder de 18 jaar bieden wij geen begeleiding (Jeugdwet)

-Actieve verslaving en niet bereid er aan te werken

-Agressie problematiek en niet bereid er aan te werken