Hulp nodig? Aarzel niet en bel: 035-2343938

Wie zijn wij

Wij zijn een klein, betrokken team en bieden op ambulante wijze begeleiding aan huis. Wij zijn geschoold in diverse vakgebieden, hebben vele jaren ervaring en hebben als specialisme het begeleiden van mensen van niet westerse afkomst.

Cura Ambulant werkt vanuit de ideologie dat ieder mens een volwaardige en respectvolle plaats in de maatschappij verdient. Sommigen hebben daarbij ondersteuning nodig. Onder hen vanzelfsprekend ook mensen die opgegroeid zijn in een andere, veelal niet-Westerse, cultuur. Hulp, begeleiding wordt het meest succesvol verleend door zorgverleners die bekend zijn met de culturele achtergrond en de taal van de cliënt. Wij willen bevorderen dat mensen met een andere culturele achtergrond hun plek vinden in de Westerse samenleving en deelname aan de maatschappij bevorderen. Wij willen ook een schakel zijn tussen de cliënt en de maatschappij: zorgen voor de verbinding.

Methodiek

Cura Ambulant maakt gebruik van de volgende methodieken:

  • ABB Methode (affectief bewuste benadering)
  •   CGW Methode (compententie gericht werken)

ABB Methode  

Bij deze methodiek staat begeleiding naast de zorgvrager, door zich te verdiepen in het cognitieve en emotionele niveau van de zorgvrager. Middels deze methodiek kunnen wij persoonlijke zorg garanderen gericht op de mogelijkheden, behoeften, motivatie en wensen van de zorgvrager. Deze methode wordt ingezet bij mensen met een verstandelijke beperking, maar ook bij autisme verwante stoornissen wordt deze begeleidingsmethode als succesvol ervaren.

CGW Methode

Tijdens de individuele begeleidingsmomenten wordt gekeken wat de zorgvrager al kan. Begeleiding sluit hierop aan door te complimenteren en de zorgvrager in zijn kracht te zetten. Doordat het zelfvertrouwen groeit, groeit ook de motivatie om nieuwe dingen uit te proberen. De zorgvrager blijft zich ontwikkelen binnen de domeinen, waardoor middels de doelen uit het zorgplan gewerkt kan worden naar een vergrote zelfredzaamheid. Beide methodieken worden besproken tijdens de inwerkperiode van ons personeel. Daarnaast is hierover informatie te vinden binnen de online werkomgeving en worden er periodiek personeelstrainingen ingezet m.b.t. deze methodieken.

Daarnaast hanteren we de presentie benadering als basis van onze hulpverlening 

Wat is presentiebenadering?

De presentiebenadering is een benadering van hulpverlening die uitgaat van ‘presentie’. Presentie betekent ‘aanwezigheid’, ‘er zijn’; dat je je als zorgverlener aandachtig openstelt voor een ander en het netwerk van diens relaties. Daardoor kan (vaak gaandeweg) begrepen worden wat er voor de ander op het spel staat en welke hulp dan passend is (en welke niet). De ander voelt zich gezien en erkend. Dat alleen al kan als weldadige zorg ervaren worden. Ook de reguliere vraagstukken pakken wij op deze wijze op, het werkt drempelverlagend en biedt vertrouwen. Daarnaast houden wij binnen de verschillende culturen rekenschap met alle andere persoonlijke eigenschappen die, naar onze mening, vooral de aandacht verdienen.