Hulp nodig? Aarzel niet en bel: 035-2343938

Psychosociale hulp

Gespecialiseerde begeleiding 

Cura Ambulant biedt specialistische zorg aan jongeren en volwassenen die, vanwege een taalbarrière, psychische aandoening, schulden, detentie of verslaving, in een kwetsbare positie verkeren, op weg naar (meer) levensgeluk. Bij wonen, leren, leven en werken. Op het moment dat hun leven op meerdere gebieden is ontwricht. We werken aan duurzaam herstel, waarin de kracht en de regie van de cliënt leidend is.  De kracht van Cura Ambulant is dat we situationeel handelen. Door onze hulp af te stemmen op de situatie van het individu of gezin, kunnen we hen kortdurend (intensief) helpen, waarna ze zelfstandig verder kunnen, met of zonder aanvullende ondersteuning.


PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN
EX-JUSTITIABELEN

PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN

EX-JUSTITIABELEN

MIDDELENGEBRUIK


Structuur geven aan de dag

Bij het herstellen van een depressie staan twee zaken centraal: actief zijn of blijven en het geven van structuur aan u dag.  Door kleine stapjes te zetten, komt u langzaam maar zeker vooruit. 

Praktische problemen oplossen

Naast ondersteuning bieden bij het structuur geven van de dag, ondersteunt Cura Ambulant bij het oplossen van praktische problemen. Dit kan te maken hebben met het werk, geld, het gezin of een woonruimte. Vooral bij mensen met een depressie die zich in een gezinssituatie bevinden, is er vaak onbegrip bij bijvoorbeeld de kinderen. U hoeft niet alle problemen in u eentje op te lossen. Vaak helpt het om samen oplossingen te bedenken, waardoor u gemakkelijk de draad weer op kunt pakken. We ondersteunen en adviseren u hierbij.

Ondersteuning bij psychische en/of verslavingsproblemen

Begeleiding van Cura Ambulant is bedoeld voor mensen van alle leeftijden. Met name jongvolwassenen en volwassen mensen met psychische en (dreigende) verslavingsproblemen, emotionele problemen en ex-justitiabelen. Deze mensen hebben meer intensieve hulp om zelfstanding te blijven wonen. Dankzij intensieve begeleiding en actieve zelfstimulering creëren we voor én met onze cliënten kansen om een zelfstandig leven op te bouwen. We richten ons daarbij met name op vier werkgebieden: wonen, werken, vrije tijd en financiën.

Over de begeleiding

We gaan uit van wat u kan en niet van u problemen. Samen maken we een plan voor de toekomst. Dat plan voert u zelf uit, maar u kunt rekenen op 24/7 ondersteuning van je begeleider. Dit doen we in lijn met de overtuiging; ‘Zelf bedacht geeft kracht’. Waar mogelijk betrekken we ook familie, vrienden en andere instanties die voor jou van betekenis kunnen zijn. Kortdurende interventies zijn geschikt voor dit doel omdat ze vaak laagdrempelig zijn. In sommige gevallen is echter langdurige hulp nodig. We laten je adviseren op drie verschillende vormen van kortdurende interventie die effectief gebleken zijn:

Ons begeleiding is er opgericht om:

✅De zelfredzaamheid te vergroten;

✅Coachen en begeleiden om weer te participeren in de eigen leefomgeving;

✅Omgaan met administratie, post en financiën en contacten met instanties;

✅Oplossingstraject vinden bij alcohol en drugsverslaving;

✅Fobie, overspannenheid, angststoornis of depressie;

✅Ondersteunen van mantelzorgers en/of overnemen van de verzorgingstaken;

✅Re-integratietrajecten na detentie. Hulp bij werk & inkomen, schulden etc;

Sociaal netwerk

Relaties met vrienden, familie en kennissen zijn belangrijk voor een plezierig leven. Wij kunnen met u kijken of u in staat bent voldoende en de voor u juiste personen om u heen te verzamelen. Mensen die u kunnen steunen en begeleiden in uw groei en ontwikkeling. In onze begeleiding nemen we altijd uw netwerk mee; om ons als hulpverleners overbodig te maken, is het voor u vaak prettig dat er in uw directe omgeving mensen zijn op wie u kunt terugvallen.

We geloven in doelmatigheid als het gaat om het begeleiden van cliënten. Niet een cliënt eindeloos begeleiden zonder eindbestemming, juist planmatig naar het doel toewerken ten behoeve van de cliënt. Haalbare en duidelijke doelen stellen in overleg met cliënt en omgeving van de cliënt. Hierbij gaan we in eerste instantie uit van de eigen kracht en vaardigheden van de cliënt. Niet focussen op wat de cliënt niet kan, juist de focus op de kwaliteiten. Lees meer


Met Een Open Blik

Oude, dikke dossiers zijn niet onze referentie, we schrijven liever een nieuw hoofdstuk.