Verwijzers

 

Wenst u een advies op maat voor uw cliënt? Wilt u snel ambulante hulpverlening regelen? Wij zorgen er samen voor dat uw cliënt tijdig de juiste zorg ontvangt.

Cura Ambulant heeft met de regio Gooi & Vechtstreek afspraken gemaakt over individuele begeleiding vanuit de Wmo financiering, en een breed aanbod aan zorg- en hulpverlening binnen de regio. Ons thuisbegeleiding is een laagdrempelige vorm van hulp die u, de gemeente of zorgkantoor uitstekend kan inzetten voor de participatie van kwetsbare burgers.

De kracht van Cura Ambulant is dat we situationeel handelen. Door aan te sluiten bij de situatie van de individu of gezin, kort (intensieve) tijdelijke hulp te bieden, kunnen zij al snel daarna zelfstandig verder. Ook hebben we kennis en ervaring in het begeleiden en ondersteunen van mensen uit verschillende etnische, sociale en culturele achtergronden. Vanwege taal- en cultuur verschillen of een vluchtelingentrauma, kan het voor hen een extra uitdaging zijn om hun leven goed op de rit te krijgen. Bijvoorbeeld bij psychische problemen, zoals depressie- en angstklachten, om o.a. de sociale redzaamheid van deze groep te vergroten.

Verwijzing is mogelijk door gemeente, huisarts, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg, GGD, GGZ, MEE, verslavingszorg, Vluchtelingenwerk en- zo voorts.

 

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op door een e-mail te sturen of te bellen op: (033) 8802305 of e-mail ons naar: info@cura-ambulant.nl