Hulp nodig? Aarzel niet en bel: 035-2343938

Financiering Thuisbegeleiding & Ondersteuning 


Kosten en vergoedingen

Cura Ambulant heeft met de Regio Gooi & Vechtstreek afspraken gemaakt over individuele begeleiding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) financiering.

Thuisbegeleiding van Cura Ambulant wordt dus  betaald door de gemeente waar u woont.  Dat gaat dan via zorg in natura (ZIN). U kunt Cura Ambulant ook inzetten door middel van een persoonsgebonden budget (PGB). U betaalt in beide gevallen een eigen bijdrage aan het CAK.

WMO

Vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning kunt u bij Cura Ambulant terecht voor thuisbegeleiding en ondersteuning. Deze zorg wordt geregeld door de gemeente. Elke gemeente organiseert dit op haar eigen manier, maar veel gemeentes werken met een sociaal team (soms buurt-, wijk- of dorpenteam genoemd). Hier kunt u terecht met uw vragen over zorg en wonen. Het sociaal team kijkt welke zorg u nodig heeft en kan u doorverwijzen naar Cura Ambulant.


Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking.

Voor wie is de Wlz bedoeld?

Iemand kan zorg vanuit de Wlz aanvragen als er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig is om ernstig nadeel te voorkomen. Hier is bijvoorbeeld sprake van bij een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking.


 Eigen bijdrage (CAK)

Gemeentes en de Wet langdurige zorg (Wlz) vragen een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is afhankelijk van het soort ondersteuning die u krijgt, uw persoonlijke situatie en u inkomen. Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u hierover een factuur. Vanaf 2020 is dit (onder voorbehoud) een vast bedrag, namelijk €19,00 per 4 weken. Heeft u een bijstandsinkomen of een ander heel laag inkomen? Dan kunt u een vrijstelling aanvragen. Als uw inkomen per maand lager is dan de grens voor vrijstelling, dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CAK.

Gecontracteerde zorgaanbieder Regio Gooi & Vechtstreek

Cura Ambulant heeft met de Regio Gooi & Vechtstreek afspraken gemaakt over individuele begeleiding vanuit de Wmo financiering. De gemeentes die hieronder vallen zijn: Hilversum, Blaricum, Eemnes, Huizen, Laren, Bussum, Naarden, Muiden, Muiderberg, Hakkelaarsbrug en Valkeveen (Gooise meren), Loosdrecht, ’s-Graveland, Kortenhoef, Ankeveen, Breukeleveen en Nederhorst den Berg (Wijdemeren).


Wenst u meer gedetailleerde informatie? e-mail ons of bel gerust naar: 035-2343938