Thuisbegeleiding volwassenen

Thuisbegeleiding volwassenen

Iedereen wil graag zoveel mogelijk een zelfstandig leven leiden, werken en wonen. Soms lukt dat niet op eigen kracht. Bijvoorbeeld vanwege een ziekte, beperking, psychische aandoening of/of verslaving, waardoor je uw dagelijkse bezigheden niet meer kunt doen. Cura-Ambulant biedt hulpverlening op maat aan mensen die vastlopen of dreigen vast te lopen in het dagelijks leven. De hulp die wij bieden heet officieel intensieve ambulante hulpverlening. Ons hulpaanbod is breed, van een steuntje in de rug, praktische hulp tot intensieve begeleiding. We sluiten aan bij jouw behoeften en jou mogelijkheden. We komen bij je thuis en daardoor kan een intensief contact ontstaan.

De begeleider van Cura Ambulant bieden hulp in de vorm van begeleiding, we bieden een luisterend oor, maar zijn ook actief activerend. We zorgen er samen met jou en jouw omgeving voor dat je weer grip krijgt op je leven. We lopen met je mee, inventariseren de problematiek, de wijze waarop deze is ontstaan en macht heeft gekregen over jouw leven. Door onze jarenlange ervaring herkennen we de problematiek, erkennen we de situatie en hebben we de kennis om jou maximaal de ondersteunen en er, samen met jou voor de zorgen, dat je jouw leven weer op de rails zet.

We bieden ondersteuning aan volwassenen die:

Last hebben van angst, stemmingswisselingen of overbelast zijn.

Een drug- en/of alcoholgebruik probleem hebben.

Een diagnose hebben, bijvoorbeeld autisme, depressie of een angststoornis.

Een verstandelijke beperking hebben en ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven.

Het moeilijk vinden om een sociaal netwerk op te kunnen bouwen of dat het netwerk niet voldoende steun kan bieden.

Relatieproblemen hebben of gaan scheiden.

De participatie in de eigen leefomgeving van personen met een beperking, drugsproblemen, chronische psychische of psychosociale problemen

Moeite hebben met zelfstandig worden en/of wonen en alles wat daarbij komt kijken.

Hun financiële situatie niet onder controle kunnen krijgen of houden.

In hun naaste omgeving te maken krijgen met dementie en hier mee willen leren omgaan.

Mantelzorger zijn en hier ondersteuning bij wensen.

Sociaal netwerk

Relaties met vrienden, familie en kennissen zijn belangrijk voor een plezierig leven. Wij kunnen met jou kijken of je in staat bent voldoende en de voor jou juiste personen om je heen te verzamelen. Mensen die je kunnen steunen en begeleiden in jouw groei en ontwikkeling. In onze begeleiding nemen we altijd jouw netwerk mee; om ons als hulpverleners overbodig te maken, is het voor jou vaak prettig dat er in jouw directe omgeving mensen zijn op wie je kunt terugvallen.

 

      We combineren onze professionele hulpverlening graag met de inzet van mantelzorgers, familie en vrijwilligers uit bijvoorbeeld uw (moskee of kerkelijke) omgeving. Dit doen we vanuit de methode Sociale netwerkversterking. Uiteraard alleen als u daar toestemming voor geeft. Lees meer