Psychosociale hulp

Gespecialiseerde begeleiding 

  Ieder mens voelt zich wel eens ongelukkig of terneergeslagen. Wanneer is er echter sprake van een depressie? Als deze sombere en ongelukkige gevoelens gedurende een lange tijd aanhouden en gepaard gaan met gedragsverandering, slaapproblemen en vermindering van eetlust, spreekt men wel van een depressie. Om hulp vragen is een kunst. Het is bovendien een teken van kracht. Je neemt immers zelf de beslissing in handen om iets aan de depressie te gaan doen. Dit doet iemand ook bij een andere ziekte, waarom dan niet een depressie?

Structuur geven aan de dag

Bij het herstellen van een depressie staan twee zaken centraal: actief zijn of blijven en het geven van structuur aan jouw dag.  Door kleine stapjes te zetten, komt je langzaam maar zeker vooruit. De onderstaande adviezen ondersteunen je hierbij:

Praktische problemen oplossen

Naast ondersteuning bieden bij het structuur geven van de dag, ondersteunt Cura Ambulant bij het oplossen van praktische problemen. Dit kan te maken hebben met het werk, geld, het gezin of een woonruimte. Vooral bij mensen met een depressie die zich in een gezinssituatie bevinden, is er vaak onbegrip bij bijvoorbeeld de kinderen. Je hoeft niet alle problematiek in je eentje op te lossen. Vaak helpt het om samen oplossingen te bedenken, waardoor je gemakkelijk de draad weer op kunt pakken. Cura Ambulant ondersteunen en adviseren je hierbij.

Ondersteuning bij psychische en/of verslavingsproblemen

Begeleiding van Cura Ambulant is bedoeld voor mensen van alle leeftijden. Met name jongvolwassenen en volwassen mensen met psychische en (dreigende) verslavingsproblemen, emotionele problemen en ex-justitiabelen. Deze mensen hebben meer intensieve hulp om zelfstanding te blijven wonen. Dankzij intensieve begeleiding en actieve zelfstimulering creëren we voor én met onze cliënten kansen om een zelfstandig leven op te bouwen. We richten ons daarbij met name op vier werkgebieden: wonen, werken, vrije tijd en financiën.

Over de begeleiding

We gaan uit van wat je kan en niet van je problemen. Samen maken we een plan voor de toekomst. Dat plan voert je zelf uit, maar je kunt rekenen op de ondersteuning van je begeleider. Dit doen we in lijn met de overtuiging; ‘Zelf bedacht geeft kracht’. Waar mogelijk betrekken we ook familie, vrienden en andere instanties die voor jou van betekenis kunnen zijn. Zodra drugsproblemen zijn gesignaleerd, is passende ondersteuning van belang. Kortdurende interventies zijn geschikt voor dit doel omdat ze vaak laagdrempelig zijn. In sommige gevallen is echter langdurige hulp nodig. We laten je adviseren op drie verschillende vormen van kortdurende interventie die effectief gebleken zijn:

Ons begeleiding is er opgericht om:

De zelfredzaamheid te vergroten

Coachen en begeleiden om weer te participeren in de eigen leefomgeving

Omgaan met administratie, post en financiën en contacten met instanties

Oplossingstraject vinden bij alcohol en drugsverslaving

Fobie, overspannenheid, angststoornis of depressie

Ondersteunen van mantelzorgers en/of overnemen van de verzorgingstaken.

Re-integratietrajecten na detentie. Hulp bij werk & inkomen, schulden etc.


Sociaal netwerk

Relaties met vrienden, familie en kennissen zijn belangrijk voor een plezierig leven. Wij kunnen met jou kijken of je in staat bent voldoende en de voor jou juiste personen om je heen te verzamelen. Mensen die je kunnen steunen en begeleiden in jouw groei en ontwikkeling. In onze begeleiding nemen we altijd jouw netwerk mee; om ons als hulpverleners overbodig te maken, is het voor jou vaak prettig dat er in jouw directe omgeving mensen zijn op wie je kunt terugvallen.

 

We geloven in doelmatigheid als het gaat om het begeleiden van cliënten. Niet een cliënt eindeloos begeleiden zonder eindbestemming, juist planmatig naar het doel toewerken ten behoeve van de cliënt. Haalbare en duidelijke doelen stellen in overleg met cliënt en omgeving van de cliënt. Hierbij gaan we in eerste instantie uit van de eigen kracht en vaardigheden van de cliënt. Niet focussen op wat de cliënt niet kan, juist de focus op de kwaliteiten.

Soms zijn veranderingen in het leven vanzelfsprekend omdat je een nieuwe fase in het leven ingaat. Zo nu en dan zijn ze echter zeer onverwacht en ongewenst. Niet altijd kan iemand. Lees meer