Hulp nodig? Aarzel niet en bel: 035-2343938

Aanpak Cura Ambulant


‘Zelf bedacht geeft kracht’

Het doel is het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen. We gaan samen met de cliënt aan de slag. Dat werkt zo: de thuisbegeleider doet dingen vóór en ondersteunt, stimuleert en activeert de cliënt om vervolgens zelf aan de slag te gaan. De cliënt leert nieuwe vaardigheden om zijn problemen zelf aan te pakken. Dit doen we in lijn met de overtuiging ‘Zelf bedacht geeft kracht’, Wij kunnen natuurlijk wel van alles bedenken voor de cliënten, beter is het als ze het zelf oppakken en aanpak- ken. Eigen kracht, dat is wat ons betreft het toverwoord. 

Situationele aanpak

Praktische integrale aanpak is wat ons betreft de meeste effectieve van  om de complexe zorg vraagstukken het hoofd te bieden. Focussen op duurzame oplossingen in de leefomgeving. Wij brengen in kaart hoeveel problemen u ondervindt met sociale, werk gerelateerde of fysieke activiteiten en bespreken hoe hier verandering in te brengen. We maken samen een plan van aanpak en bekijken wat nodig is om dit te realiseren. 


Oprechte, persoonlijke betrokkenheid

 Als een ervaren vriend of familielid staan we u 24/7 met raad en daad bij, ook in het weekend. We bewegen letterlijk met u mee. Bijvoorbeeld om u te coachen in het communiceren met instanties, het begrijpen van de post, het ontwikkelen van een sociaal netwerk en adviseren bij het opvoeden van u kinderen. Dat gebeurt (als het nodig is) in samenwerking met de omgeving: familie, vrienden, buren en organisaties in de wijk en de stad. Samen met hen ondersteunen we u in uw persoonlijke ontwikkeling en stimuleren we u om op te komen voor uw belangen. Totdat er voldoende basis is om – al dan niet met aanvullende ondersteuning – op eigen kracht verder te gaan.

Uw persoonlijke begeleider

We komen op afspraak bij u thuis. Ons uitgangspunt is dat we langskomen op momenten dat u de ambulante begeleider nodig heeft. Wanneer en hoeveel uren ambulante begeleider u krijgt, is ook afhankelijk van de indicatie die u  heeft gekregen. Doordat de ambulante begeleider een tijdje meedraait bij u thuis, leren we elkaar kennen en vertrouwen. We gaan ervan uit dat u, net als de meeste mensen, zelf de regie wilt houden. We sluiten ons daarop aan met een praktische aanpak waarin stap voor stap vooruitgang kan worden geboekt. 


Zorgplan

Voordat Cura Ambulant  start, maken we samen met u de hulpvraag concreet en stellen we een zorgplan op. Om de hulpvraag helder te krijgen, hebben we een goed beeld nodig van de problemen die zich dagelijks voordoen. Uw ambulante begeleider overlegt ook met eventuele betrokken instanties, dat doen we pas wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven.

Proces van aanmelden

Voor begeleiding bij Cura Ambulant  moet u eerst contact zoeken met uw gemeente. De gemeente zal met u bespreken op welke gebieden hulp nodig is. Mocht u dit lastig vinden, dan kunt u ook direct met ons contact zoeken. Wij vertellen u graag hoe het aanmelden bij uw gemeente in zijn werk gaat.


Wij passen ons aan, aan de wensen en behoeften van de cliënt, hierbij rekening houdend met de sociale en culturele achtergrond van de cliënt. We zorgen samen dat de hulpvraag  helder wordt en waar nodig schakelen we  andere hulpverlener in. 

Soms is het lastig om vast te stellen waarbij je hulp nodig hebt. Benieuwd hoe wij je verder kunnen helpen? Neem contact op en meld je aan voor een vrijblijvend gesprek.