Aanpak Cura Ambulant

 

Cura Ambulant is een thuisbegeleider voor alle mensen, van alle leeftijden. Samen met jou werken we toe naar (meer) zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit doen we door begeleiding op verschillende gebieden. Denk hierbij aan problemen op het gebied van werk & inkomen, school, sociaal netwerk, psychosociale problemen, ingrijpende gebeurtenissen zoals een scheiding, overlijden of ziekte. Maar ook aan (gespecialiseerde) begeleiding bij complexe problematiek zoals gedragsproblemen, psychische problemen of middelengebruik. Bijvoorbeeld als je te maken hebt met drug- en/of alcoholgebruik kan dit invloed hebben op je dagelijks functioneren. Dankzij intensieve begeleiding en actieve zelfstimulering creëren we samen met jou kansen om een zelfstandig leven op te bouwen. We richten ons daarbij met name op vier werkgebieden: wonen, werken, vrije tijd en financiën.

Situationele aanpak

Praktische integrale aanpak is wat ons betreft de meeste effectieve van  om de complexe zorg vraagstukken het hoofd te bieden. Focussen op duurzame oplossingen in de leefomgeving. Wij brengen in kaart hoeveel problemen je ondervindt met sociale, werk gerelateerde of fysieke activiteiten ten gevolge van het alcohol-/ druggebruik en bespreken hoe gemotiveerd je bent om hier verandering in te brengen. Samen bekijken we wat nodig is om dit te realiseren. De samenwerking met een eventuele behandelaar is hierbij belangrijk. Ook kan het zijn dat je in aanraking bent gekomen met politie en justitie. Wij kunnen je na een justitieel traject helpen re-integreren, rehabiliteren en ondersteunen in participatie en acceptatie. Zo werken we samen aan het opbouwen van een volwaardig en zinvol leven. 

‘Zelf bedacht geeft kracht’

Het doel is het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen. We gaan samen met de cliënt aan de slag. Dat werkt zo: de thuisbegeleider doet dingen vóór en ondersteunt, stimuleert en activeert de cliënt om vervolgens zelf aan de slag te gaan. De cliënt leert nieuwe vaardigheden om zijn problemen zelf aan te pakken. Dit doen we in lijn met de overtuiging ‘Zelf bedacht geeft kracht’, Wij kunnen natuurlijk wel van alles bedenken voor de cliënten, beter is het als ze het zelf oppakken en aanpak- ken. Eigen kracht, dat is wat ons betreft het toverwoord. 

Oprechte, persoonlijke betrokkenheid

 Als een ervaren vriend of familielid staan we jou met raad en daad bij. We bewegen letterlijk met je mee. Bijvoorbeeld om u te coachen in het communiceren met instanties, het begrijpen van de post, het ontwikkelen van een sociaal netwerk en adviseren bij het opvoeden van je kinderen. Dat gebeurt (als het nodig is) in samenwerking met de omgeving: familie, vrienden, buren en organisaties in de wijk en de stad. Samen met hen ondersteunen we je in jou persoonlijke ontwikkeling en stimuleren we je om op te komen voor jouw belangen. Totdat er voldoende basis is om – al dan niet met aanvullende ondersteuning – op eigen kracht verder te gaan.

Uw persoonlijke begeleider

We komen op afspraak bij je thuis. Ons uitgangspunt is dat we langskomen op momenten dat jij de ambulante begeleider nodig hebt. Wanneer en hoeveel uren ambulante begeleider je krijgt, is ook afhankelijk van de indicatie die je hebt gekregen. Doordat de ambulante begeleider een tijdje meedraait bij jouw thuis, leren jullie elkaar kennen en vertrouwen. We gaan ervan uit dat jij, net als de meeste mensen, zelf de regie wilt houden. We sluiten ons daarop aan met een praktische aanpak waarin stap voor stap vooruitgang kan worden geboekt. 

Zorgplan

Voordat Cura-Ambulant  start, maken we samen met jou de hulpvraag concreet en stelt een zorgplan op. Om dit te kunnen doen, draait hij of zij eerst met jouw mee en observeert de dagelijkse gang van zaken. Jouw ambulante begeleider overlegt ook met eventuele betrokken instanties, dat doen we pas wanneer jij  daar toestemming voor hebt gegeven.

Proces van aanmelden

Voor begeleiding bij Cura-Ambulant  moet je eerst contact zoeken met je gemeente. De gemeente zal met je bespreken op welke gebieden hulp nodig is. Mocht je dit lastig vinden, dan kun je ook direct met ons contact zoeken. Wij vertellen je graag hoe het aanmelden bij uw gemeente in zijn werk gaat.

Uitsluitingscriteria:

 🟥    Onder de 18 jaar bieden wij geen begeleiding (Jeugdwet)

 🟥    Actieve verslaving en niet bereid er aan te werken

 🟥    Agressie problematiek en niet bereid er aan te werken

 

Wij passen ons aan, aan de wensen en behoeften van de cliënt, hierbij rekening houdend met de sociale en culturele achtergrond van de cliënt. We zijn er zolang als nodig, maar zo kort als mogelijk. We zorgen samen dat de hulpvraag  helder wordt en waar nodig schakelen we  andere hulpverlener in. 

Soms is het lastig om vast te stellen waarbij je hulp nodig hebt. Benieuwd hoe wij je verder kunnen helpen? Neem contact op en meld je aan voor een vrijblijvend gesprek.